කුකුල් පැටවුන් වෙනුවෙන් තිබූ ආරක්ෂාව පුංචි දරුවෙක් බිලිඅරන් – වීඩියෝ – කුකුල් පැටවුන් වෙනුවෙන් තිබූ ආරක්ෂාව පුංචි දරුවෙක් බිලිඅරන් – වීඩියෝ – 10 Years Old Boy Death In Nawalapitiya

    සමහර මිනිස්සු දුරදිග බලන්නේ නැතිව කරන වැඩ නිසා නොදැනුවත්ම මිනිස්සු ජීවිත වලට සමුදෙනවා. ඒ විදියට නිවසේ කුකුළු කූඩුව සහ දර මඩුවක ආරක්ෂාවට ඇදලා තිබුණු අනවසර විදුලි රැහැණක ගැටීමෙන් අවුරුදු 10 පුංචි ළමයෙක් හැමෝම අඬවලා මේ ලෝකෙන් සමුගත්තා.

නාවලපිටිය, බේලි මාවතේ පදිංචි වෙලා හිටිය මේ පුංචි ළමයා කුකුල් පැටවුන් ගොඩක් කැමැත්තෙන් ඉඳලා තියෙනවා.


මේ සිද්ධිය වෙන වෙලාවේ ගෙදර පාරට වඩා ළඟ පාරක් පෙන්වන්න ගිහින් තමයි මේ පුංචි ළමයා විදුලි රැහැනට අහුවෙලා තියෙන්නේ.

ඒ වගේම ඔහු වෙළෙදසැලට ගිහින් නැවත ගෙදරට එන අතරතුරදී මේ විදියට අසල්වැසියන්ගේ වත්ත හරහා ඇවිත්ණ ඒ වෙලාවේ විදුලිය සහිත රැහැණේ ගැටිලා කියලත් කතාවක් යනවා…

1194 Total Views 1 Views Today