කාන්තාවන්ට සිදුවන අතවරයන් වෙනුවෙන් අපේ රටේ නිපැයුමක් ?

කාන්තාවන්ට සිදුවන අතවරයන් වෙනුවෙන් අපේ රටේ නිපැයුමක් ?

518
0
SHARE
කාන්තාවන්ට සිදුවන අතවරයන් වෙනුවෙන් අපේ රටේ නිපැයුමක් ?

පසුගිය කාලය පුරා මහමඟදී කාන්තාවන්ට සිදුවන කරදර හිරිහැර පිළිබඳව ලොව පුරා වැඩි වශයෙන් කතා බහට ලක්වුණා. ඒ පිළිබඳව වූ අවධානය වැඩිවීමත් සමඟ කාන්තාවන්ට සිදුවන අතවරයන්ගෙන් ආරක්ෂාවීමට ලොව පුරා විවිධාකරයේ ආරක්ෂිත ඇඳුම්ද නිර්මාණය වුණා.

යකඩ යොදාගෙන නිමවුනු ඇඳුම් මෙන්ම ස්පර්ශ කල විට විදුලිසැර වදින ආකාරයේ ඇඳුම්ද මේ අතර සුවිශේෂී ස්ථානයක් හිමිකරගත්තා.

ඒවා නිර්මාණය වූයේ විදෙස් රටවලයි. ඒ ආකාරයටම ශ්‍රී ලංකාවේ නිමවූ ඇඳුමක් යැයි පැවසෙන ඡායාරූපයක් මේ වන විට අන්තර්ජාලය පුරා හුවමාරුවෙමින් පවතිනවා. එහි කම්බි හා තහඩු අන්තර්ගත වී ඇති බවට ඡායාරූපයෙන් පෙනී යනවා.

එම ඡායාරූපය පහතින්…

gossips lanka news
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
  • LiveJournal
  • Gmail
  • Yahoo Mail

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY