ගුරු අනිද්දාට බ‍්‍රහස්පති වක‍්‍රයෙන් මිදේ.. කන්‍යා ලග්නයේ ජන නායකයා මහා ජන රැල්ලක්...

ගුරු අනිද්දාට බ‍්‍රහස්පති වක‍්‍රයෙන් මිදේ.. කන්‍යා ලග්නයේ ජන නායකයා මහා ජන රැල්ලක් සමඟ යළි කරලිගත වේ..

125
0
SHARE
Manjula piris

ගුරු අනිද්දාට බ‍්‍රහස්පති වක‍්‍රයෙන් මිදේ.. කන්‍යා ලග්නයේ ජන නායකයා මහා ජන රැල්ලක් සමඟ යළි කරලිගත වේ..

අනිද්දා එනම් අපේ‍්‍රල් 10 වැනිදා ගුරු ග‍්‍රහයා බ‍්‍රහස්පති වක‍්‍රයෙන් මිදීමත් සමඟ මහා ජන රැල්ලක් සමඟ ප‍්‍රබල නායකයෙන් යලි කරලිගත වනු ඇති බවට මංජුල පීරිස් මහතා අනාවැකි පල කරයි.

කන්‍යා ලග්නයේ ජන නායකයා මහා ජන රැල්ලක් සමඟ යළි කරලිගත වන්නේ යයිද ඔහු කියයි.

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතාද කන්‍යා ලග්නයේ උපන්නෙකි.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY