මහින්දගේ දොස් අරින්න තටාකයක් ගොඩකරයි !

මහින්දගේ දොස් අරින්න තටාකයක් ගොඩකරයි !

63
0
SHARE
මහින්දගේ දොස් අරින්න තටාකයක් ගොඩකරයි ! gossips lanka news
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
  • LiveJournal
  • Gmail
  • Yahoo Mail
මහින්දගේ දොස් අරින්න තටාකයක් ගොඩකරයි !

 

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ඉදිරි දේශපාලන කටයුතුවලට අසුබයැ’යි ඉන්දීය ජ්‍යොතිෂඥයෙක් විසින් කරන ලද උපදෙසක් අනුව නාවල පිහිටි පීකොක් මන්දිරයේ පිහිනුම් තටාකය ගොඩකරමින් සිටී.

ව්‍යාපාරික ඒඑස්පී ලියනගේ මහතාට අයත් එම සුවිසල් මන්දිරය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා විසින් කරන ලද ඉල්ලීමක් අනුව ඔහුගේ ඉදිරි දේශපාලන කටයුතු සඳහා ලබාදී ඇති අතර එම නිවස ලබාගැනීමෙන් පසු එය හිටපු ජනාධිපතිවරයාගේ දේශපාලන කටයුතු සඳහා සුදුසුද නැද්ද යන්න පිළිබඳව ජ්‍යොතිෂඥයන් රාශියක් ගෙන්වා විටින් විට පරීක්ෂා කිරීම්වලට ලක්කර ඇත.

එසේ පරීක්ෂා කිරීම්වලට ලක්කිරීමේදී ඉන්දීය ජාතික ජ්‍යොතිෂඥයෙක් ලබා දුන් උපදෙස් අනුව එම මන්දිරයේ ඇති පිිහිනුම් තටාකය අසුබ බව දැනුම් දී ඇති අතර එම අසුබ බව නැති කිරීම සඳහා පිහිනුම් තටාකය ගොඩකරන ලෙස දැනුම් දී තිබේ.

ඒඑස්පී ලියනගේ මහතාගේ පීකොක් මන්දිරයේ නිවැසියන් ජීවත් වන කොටස, අමුත්තන්ගේ කාමර, සේවකයන් ජීවත් වන කොටස හා රියදුරන් සඳහා වූ වෙනම ගොඩනැගිල්ලකින්ද සමන්විතව තිබේ.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY