මුහුදු වෙරළේ උපන් ඇඳුමින් ඉන්න අවසර දෙයි – Photos – South...

මුහුදු වෙරළේ උපන් ඇඳුමින් ඉන්න අවසර දෙයි – Photos – South Africans Bare All At First Official Nudist Beach

384
0
SHARE

දකුණු අප්‍රිකාවේ ප්‍රථම නිරුවත් මුහුදු තීරය නිල වශයෙන් මේ වන ප්‍රකාශයට පත්කර තිබෙනවා. මෙය ප්‍රකාශයට පත්කිරීමත් සමඟ එරට සිටින නිරුවතින් සිටිය යුතුයැයි සමාජයේ ඉල්ලීම් කරන පිරිසක් වෙරළ තීරණය පැමිණ උත්සව පවත්වා තිබෙනවා.

කෙසේ නමුත් දකුණු අප්‍රිකාවේ මේ වන විටත් නිල නොවන නිරුවත් මුහුදු තීර දක්නට ලැබෙන අතර එවා වැඩි වශයෙන් පිහිටා ඇත්තේ කේප්ටවුන් නගරය ආශ්‍රිතවයි.

එරට රජය පවසන්නේ නිරුවත් මුහුදු තීර මේ වන විට ජනයාට සාමාන්‍ය දෙයක් වී ඇති නිසා එය නිල වශයෙන් ප්‍රකාශ කිරීමට කටයුතු කළ බවයි. මීට පෙර එරට නිරුවතින් හැසිරීමේ අයිතිය ඉල්ලූ පිරිස් හට සමාජයෙන් දැඩි විරෝධයක් එල්ල වූ නමුත් මේ වන විට ඔවුන්ට එම නිදහස ලැබී තිබෙනවා.

nude+beach+4 gossips lanka news
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
  • LiveJournal
  • Gmail
  • Yahoo Mail

 

 

 

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY