විසිහය වතාවක් විවාහ වූ 40 හැවිරිදි කාන්තාවක් නීතිමය ගැටලුවකට 26 times, tied...

විසිහය වතාවක් විවාහ වූ 40 හැවිරිදි කාන්තාවක් නීතිමය ගැටලුවකට 26 times, tied solder laws illness

234
0
SHARE
China Women 26 times, tied solder laws illness

විසිහය වතාවක් විවාහ වූ 40 හැවිරිදි චීන කාන්තාවක් නීතිමය ගැටලුවකට මුහුණ පා ඇතැයි එරට වාර්තා පවසයි.

ඒ සෑම අවස්ථාවකදීම නීත්‍යනුකූලව විවාහ වුණු ඇයට එරෙහිව නීතිය ක්‍රියාත්මක වන්නේ විවාහය සම්බන්ධයෙන් ඇති වරදක් නිසා නොව චීනයේ පවුල් සැලසුම් ක්‍රරමය සම්බන්ධයෙන් පවතින නීතිමය ගැටලුවක් නිසා බව එරට වාර්තා පවසයි.

ෂුයැන්ග් කවුන්ටි චීනයේ ජියාන්ග්ෂු ප්‍රදේශයේ පදිංචි කාන්තාවකි.

ඇය වර්තමානයේ පුද්ගලයකු සමග විවාහ වී සිටින අතර පෙර සැමියාගෙන් දරුවකු පිළිසිදගැනීම හේතුවෙන් මෙම නීතිමය ගැටලුවට මුහුණ පා ඇත.

ඒ ඇය ඔහු යළි විවාහ කරගැනීමට ගිය අවස්ථාවේදීයි.

සිය දරුවාට පෙර සැමියාගේ නම ලබාදීමේ අවශ්‍යතාව මත ඇය යළි ඔහු හා විවාහවීමට ගිය නමුත් ඔහුට පෙර විවාහයට දරුවන් දෙදෙනකු සිටින බැවින් මෙම දරුවාට ඔහුගේ නම ලබාදීම එරට නීතිමය තත්ත්වයට පටහැනි වේ.

ඒ චීනයේ පවුල් සැලසුම් ක්‍රමය අනුව එක් පුවලකට සිටිය හැක්කේ දරුවන් දෙදෙක් පමණක් නිසාය.

අදාළ කාන්තාවගේ පෙර විවාහයේ සැමියාගේ නම ලබාදුන් දරුවන් දෙදෙනකු සිටින බැවින් මෙම කාන්තාවගේ දරුවාට නම ලබාදීමේ හැකියාවක් නොමැති වී තිබේ.

කෙසේවෙතත් මෙම කාන්තාව දරුවන් නොමැති පෙර සිටි සැමියකු හා යළි විවාහවීමටත් ඔහුගේ නම ලබාදීමටත් තීරණය කර තිබේ.

මෙම කාන්තාව සැමියන් 9 දෙනකු සමග දෙවරක් බැගින් විවාහ වී ඇති අතර වරක් හා දෙවරක් විවාහ වී ඇති සැමියන් ගණන 15ක් බවද පැවසේ.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY