යුරෝපයේ රටවල් 17කම සමලිංගිකයන්ට කසාද වරම් – අයර්ලන්තයේ පළමු කසාදයයි මේ(ඡායාරුප) –...

යුරෝපයේ රටවල් 17කම සමලිංගිකයන්ට කසාද වරම් – අයර්ලන්තයේ පළමු කසාදයයි මේ(ඡායාරුප) – Gay Weddings Can’t Happen Until Fall In Ireland

104
0
SHARE
gay-weddings-cant-happen-until-fall-in-ireland

සමලිංගික විවාහ නීතිගත කල යුතුද නැද්ද යන්න තීරණය කිරීමට පැවති ජනමත විචාරණයේදී අයර්ලන්ත වැසියන් 62% ක් ඊට කැමැත්ත පල කිරීමත් සමග එරට සමලිංගික විවාහ ආරම්භවී තිබෙනවා.

ඒ අනුව Ann Louise Gilligan සහ Katherine Zappone යන කාන්තාවන් අතර පළමු විවාහය සිදු කළ බව විදෙස් මාධ්‍ය පවසනවා.

විසි එක් වන සියවසේ මුල භාගයේ සිටම යුරෝපයේ අනෙකුත් රටවල් 16 සමලිංගික විවාහ නීතිගත කර ඇතත් ජනමත විචාරණයකින් එය නීතිගත කරන්නට යෙදුන ලොව පළමු රට වන්නේ අයර්ලන්තයයි.

අයර්ලන්තය 2010 වසරේ සිට සමලිංගිකත්වය අපරාධයක් ලෙස නොසැලකීමට තීරණය කරනු ලැබුවා.

 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Pinterest
 • LiveJournal
 • Gmail
 • Yahoo Mail
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Pinterest
 • LiveJournal
 • Gmail
 • Yahoo Mail
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Pinterest
 • LiveJournal
 • Gmail
 • Yahoo Mail
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Pinterest
 • LiveJournal
 • Gmail
 • Yahoo Mail
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Pinterest
 • LiveJournal
 • Gmail
 • Yahoo Mail
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Pinterest
 • LiveJournal
 • Gmail
 • Yahoo Mail

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY