කෙල්ලගේ ශරීරයේ ලිංගික ප‍්‍රදේශ කලින් කොල්ලෙක් බාවිතා කර ඇත්දැයි හොයාගන්නේ මෙන්න මෙහෙමය...

කෙල්ලගේ ශරීරයේ ලිංගික ප‍්‍රදේශ කලින් කොල්ලෙක් බාවිතා කර ඇත්දැයි හොයාගන්නේ මෙන්න මෙහෙමය | How To Find new girl friend with porn

2522
0
SHARE

තමන් යාලු‍වුන කෙල්ල කලින් කොල්ලන් සමග සම්බන්ධතා පවත්වා ඇත්ද හැම කොල්ලටම තියෙන ප‍්‍රණයක් මෙන්න ඒක හොයාගන්න පොඩි ක‍්‍රම ටිකක් 1 ඇයව සිප ගැනීමේදි වඩා පළපුරුදු ලෙස හැසිරීමල සිප ගැනීමේදි කිසිම විරුද්ධතාවක් නොදැක්වීම 2 ලිංගිකව හැසිරීමට ආරාධනා කල විට අනවශ්‍ය බියක් පෙන්වීම ( මෙය රගපෑමකි)

3 ඔබට ඇයගේ ශරීරයේ රහස් පෙදෙස් අතගෑමට දීම

4 ඇයගේ දුරකථනය ඔබට භාවිත කිරීමට නොදීම

5 යහලු‍වන්ගේ පෙම්වතුන් ගැන පවසා ඔබ ඒසේ නොවන බව පැවසීම( බොහෝවිට ඒ පවසන්නේ කලින් පෙම්වතා ගැන විය හැක)

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY