දන්නේ නෑ. මම දැක්කේ නෑ. මම බැලුවේ නෑ – මහින්ද රාජපක්ෂ

දන්නේ නෑ. මම දැක්කේ නෑ. මම බැලුවේ නෑ – මහින්ද රාජපක්ෂ

130
0
SHARE
mahinda-rajapaksa-news

කොළඹ – හයිඩ් පිටියේ පැවැත්වෙන එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ මෙවර මැයි දින රැළියට හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට ද ආරාධනා කර තිබෙනවා.

එම ආරාධනය ඇතුළත් ලිපිය ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මහ ලේකම් අනුර ප්‍රියදර්ශන යාපා මහතා විසින් හිටපු ජනාධිපතිවරයාට ලබාදී ඇත්තේ නාරාහේන්පිට – අභයාරාමයේදීයි.

දකුණු පළාත් මහජන නියෝජිතයන් සහ හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අතර හමුවක්  පැවැත්වුණේ නාරාහේන්පිට – අභයාරාමයේදී යි.

ඊට දකුණු පළාත නියෝජනය කරන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිවරුන්, පළාත් සභා මන්ත්‍රිවරුන් සහ මහ නගර සභා, ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රිවරුන් රැසක් එක්ව සිටියා. රැස්වීම අතරතුර එම ස්ථානයට පැමිණි ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මහ ලේකම් අනුර ප්‍රියදර්ශන යාපා මහතා එම ස්ථානයට පැමිණියා.

ඒ, කොළඹ හයිට් පිටියේ පැවැත්වෙන එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ මෙවර මැයි දින රැළියට හිටපු ජනාධිපතිවරයාට ආරාධනා කිරීම සදහායි.

 

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY