නතාෂාගේ මංගල සාරිය කිලෝ 15ක් බරයි – ක්‍රිස්ටල් වර්ගයේ ගල් දහස් ගාණක්!...

නතාෂාගේ මංගල සාරිය කිලෝ 15ක් බරයි – ක්‍රිස්ටල් වර්ගයේ ගල් දහස් ගාණක්! – Natasha Perera Wedding Saree Photos

1200
0
SHARE
Natasha Perera Wedding Saree Photos

සුළඟක් වී මං එනවා ගීතයෙන් අපි හැමෝම හඳුනාගත්ත නතාෂා පෙරේරා පසුගියදා විවාහවුණා කියලා අපි හැමෝම දන්නවනේ. ඇයගේ අතගත්ත වාසනාවන්තයා වුනේ අපි කවුරුත් දන්න ප්‍රිහාන්.

පල්ලියේ පැවැත්වුනු මේ විවාහ උත්සවයට නතාෂා හැඩවුනේ ගවුමකින්. ඒ වගේම හවස පැවැත්වුණු උත්සවයට ඇය සැරසුණේ ඹසරියකින්. ක්‍රිස්ටල් වර්ගයේ කුඩා ගල් දහස් ගණනක් ඔබ්බවලා ඇයගේ සාරිය නිර්මාණය කළේ ප්‍රවීන රූපලාවන්‍ය ශිල්පිනි චම්පී සිරිවර්ධන විසිනුයි.

 

ඒ වගේම ඇයගේ සාරියේ බර 15Kg වගේ වෙනවා. ඒ වගේම ඇයගේ සාරියේ වටිනාකම රුපියල් මිලියනයක් විතර වෙනවා කියලත් අපිට ආරංචි වුණා.

කොහොම වුණත් කවදත් ආකාර්ෂණීය යුවතියක් වුණු නතාෂා පෙරේරාගේ සුන්දරත්වය ඇගේ සාරිය නිසා තවත් වැඩිවෙලා තියෙනවා.

ඇයගේ නවතම ඡායාරූප එකතුවක් පහතින් නරඹන්න…

gossips lanka news
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Pinterest
 • LiveJournal
 • Gmail
 • Yahoo Mail
gossips lanka news
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Pinterest
 • LiveJournal
 • Gmail
 • Yahoo Mail
gossips lanka news
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Pinterest
 • LiveJournal
 • Gmail
 • Yahoo Mail
gossips lanka news
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Pinterest
 • LiveJournal
 • Gmail
 • Yahoo Mail
gossips lanka news
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Pinterest
 • LiveJournal
 • Gmail
 • Yahoo Mail
gossips lanka news
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Pinterest
 • LiveJournal
 • Gmail
 • Yahoo Mail
gossips lanka news
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Pinterest
 • LiveJournal
 • Gmail
 • Yahoo Mail
gossips lanka news
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Pinterest
 • LiveJournal
 • Gmail
 • Yahoo Mail
gossips lanka news
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Pinterest
 • LiveJournal
 • Gmail
 • Yahoo Mail
gossips lanka news
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Pinterest
 • LiveJournal
 • Gmail
 • Yahoo Mail
gossips lanka news
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Pinterest
 • LiveJournal
 • Gmail
 • Yahoo Mail
gossips lanka news
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Pinterest
 • LiveJournal
 • Gmail
 • Yahoo Mail
gossips lanka news
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Pinterest
 • LiveJournal
 • Gmail
 • Yahoo Mail
gossips lanka news
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Pinterest
 • LiveJournal
 • Gmail
 • Yahoo Mail
gossips lanka news
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Pinterest
 • LiveJournal
 • Gmail
 • Yahoo Mail
gossips lanka news
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Pinterest
 • LiveJournal
 • Gmail
 • Yahoo Mail
gossips lanka news
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Pinterest
 • LiveJournal
 • Gmail
 • Yahoo Mail
gossips lanka news
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Pinterest
 • LiveJournal
 • Gmail
 • Yahoo Mail
gossips lanka news
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Pinterest
 • LiveJournal
 • Gmail
 • Yahoo Mail
gossips lanka news
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Pinterest
 • LiveJournal
 • Gmail
 • Yahoo Mail
gossips lanka news
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Pinterest
 • LiveJournal
 • Gmail
 • Yahoo Mail
gossips lanka news
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Pinterest
 • LiveJournal
 • Gmail
 • Yahoo Mail
gossips lanka news
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Pinterest
 • LiveJournal
 • Gmail
 • Yahoo Mail
gossips lanka news
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Pinterest
 • LiveJournal
 • Gmail
 • Yahoo Mail

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY