නතාෂා – ප්‍රිහාන් යුග දිවියට – ඡායාරූප!! Nathasha Perera and Prihan Wedding...

නතාෂා – ප්‍රිහාන් යුග දිවියට – ඡායාරූප!! Nathasha Perera and Prihan Wedding Photos

1254
0
SHARE
Nathasha Perera and Prihan Wedding Photos

යොවුන් පරපුරේ ජනප්‍රිය ගායිකාවක මෙන්ම නිළියකද වන නතාෂා පෙරේරා සහ ගායන ශිල්පී ප්‍රිහාන් සමග අද දින යුග දිවියට එලඹුනා

ඒ කොළඹ සිනමන් ග්‍රෑන්ඩ් හෝටලයේදීයි.

ඡායාරූප පහතින් නරඹන්න

gossips lanka news
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Pinterest
 • LiveJournal
 • Gmail
 • Yahoo Mail
gossips lanka news
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Pinterest
 • LiveJournal
 • Gmail
 • Yahoo Mail
gossips lanka news
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Pinterest
 • LiveJournal
 • Gmail
 • Yahoo Mail
gossips lanka news
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Pinterest
 • LiveJournal
 • Gmail
 • Yahoo Mail
gossips lanka news
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Pinterest
 • LiveJournal
 • Gmail
 • Yahoo Mail
gossips lanka news
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Pinterest
 • LiveJournal
 • Gmail
 • Yahoo Mail
gossips lanka news
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Pinterest
 • LiveJournal
 • Gmail
 • Yahoo Mail

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY