ඇස් වල පාටින් බේබදු කම මනින්න පුළුවන් | Secret behind Blue Eyes

ඇස් වල පාටින් බේබදු කම මනින්න පුළුවන් | Secret behind Blue Eyes

126
0
SHARE
secret behind blue eyes
secret behind blue eyes

ඇස් නිල් පාට නම් හරිම ලස්සනයි. කාච දාල හරි ඇස් දෙක නිල් පාට කරගන්න කැමති අය බොහොමයි.

නමුත් ඔබ දන්නවාද නිල් ඇස් ඇති අය දරුණු මත්පැන් ලෝලීන් වීමට ඇති ඉඩ වැඩි බව !

මෑතකදී කරන ලද සමීක්ෂණයකින් තහවුරු වුනේ නිල් පාට ඇස් ඇති අය වැඩි ප්‍රතිශතයක් මත්පැනට ඇබ්බැහි වීමේ නැඹුරුවක් ඇති බවයි.

මේ ගැන තවදුරටත් පරීක්ෂණ පවත් වූ ඔවුන් සොයාගත්තේ ඇස් වල නිල් පැහැය ලබා දෙන ජානය මත්පැන් ඇබ්බැහි වීමට බලපෑම් කරන බවයි. මේ සඳහා ඔවුන් තවදුරටත් පර්යේෂණ පවත්වන බවත් සඳහන් වනවා.

මේ හරහා සිදු කරන්නට බලාපොරොත්තු වන සොයා ගැනීම් වලින් මිනිසුන්ගේ මානසික රෝග සහ තවත් විවිධ දේ ගැන ඇහේ පැහැයෙන් තොරතුරු ලබා ගත හැකි වනු ඇති.
(under the courtesy of asianmirror news web)

 

secret behind blue eyes

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY