මෙම ව්‍යායාම තුන කරනකොට බඩ නිකන්ම අඩුවෙනවා.

මෙම ව්‍යායාම තුන කරනකොට බඩ නිකන්ම අඩුවෙනවා.

469
0
SHARE

මෙම ව්‍යායාම තුන කරනකොට බඩ නිකන්ම අඩුවෙනවා.

බඩ ඉදිරියට නෙරා ඇවිත්ද ? ඒ ගැන වදවෙන්නට එපා, නිවැරදි ආහාර වේලක් සහ වැඩිපුර ජලය පරිභෝජනය කරන ගමන් මෙම ව්‍යායාම ටික කරාම බඩ ඉක්මනින්ම අඩුකරගන්නට පුළුවන්.

1.පැත්තට නැමීම
අත්දෙක දෙපැත්තට සිටින සේ උරහිස් කෙලින් තබාගෙන හිටගන්න. එක් අතක් දණහිස තෙක් ලං කරන ගමන් අනෙක් අත සෙමින් උඩට ඔසවන්න. මෙම පින්තූරයේ දිස්වෙන පරිදි ඔබේ පසුපස ප්‍රදේශය සැමවිටම නිවැරදිව තබාගත යුතු අතර, දෙපැත්තටම ව්‍යායාම සිදුකලයුතුයි. වඩාත් හොඳ ප්‍රතිපල ලබාගන්නට අවශ්‍ය නම් සුළු බරක්ද අතැතිව මෙම ව්‍යායාමය සිදුකරන්න. වතුර ලීටර් භාගයක් පිරවූ බෝතල් දෙකක් වුනත් ඒ සඳහා භාවිතා කරන්නට පුළුවන්. මෙම ව්‍යායාමය 50ස් වතාවක් පමණ කරාම හොඳටම ප්‍රමාණවත්.

 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Pinterest
 • LiveJournal
 • Gmail
 • Yahoo Mail

2. ඉන කරකැවීම

දණහිස් දෙක මදක් නවාගෙන කකුල් දෙක ඈත්කොට හිටගන්න. ඒ සමගම අත්දෙක සම්පූර්ණයෙන්ම ඔබේ ඉදිරියට දික්කරන්න. මෙම ව්‍යායාමයේදී ඉන දෙපැත්තටම හැරවිය යුතුයි. නමුත් උකුල් ප්‍රදේශය ස්ථාවරව තිබීම අනිවාර්යයි. මේ විදියට 50ස් වතාවක් සිදුකරන්න.

 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Pinterest
 • LiveJournal
 • Gmail
 • Yahoo Mail

3. අත්දෙක සහ කකුල් දෙක එකට ලංකිරීම

අත්දෙක සහ කකුල් දෙක දික්කරගෙන උඩුබැලි අතට බිම දිගාවෙන්න. පසුව මේ රූපයේ දිස්වෙන පරිදි, අත්දෙක උඩට ඔසවමින් කකුල් දෙකේ ඇගිලි අල්ලන්නට උත්සහ කරන්න. ඇගිලි අල්ලන්ට සමත් වූ පසුව එම ඉරියව්වෙන්ම තත්පර කිහිපයක් රැදී සිට පසුව නැවත ව්‍යායාමය ආරම්භ කරන්න. ඒ විදියට 15 වතාවක් කරන්න.

 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Pinterest
 • LiveJournal
 • Gmail
 • Yahoo Mail

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY