ඇමති මණ්ඩලේ ඉන්න බල්ලා කවුද ? – වීඩියෝ සහිතයි

ඇමති මණ්ඩලේ ඉන්න බල්ලා කවුද ? – වීඩියෝ සහිතයි

90
0
SHARE
udaya-gammanpila-hiru-tv-balaya

ඇමති මණ්ඩලේ ඉන්න බල්ලා කවුද ? – වීඩියෝ සහිතයි

පසුගියදා හිරු ටී.වී.බලය වැඩසටහන පැවැත්වුණු අවස්ථාවේ දී බුරන බල්ලෙකු නිහඬ කරන ලෙස ඊට සහභාගී වූ උදය ගම්මන්පිල මන්ත්‍රීවරයා වැඩසටහන මෙහෙයවූ සුදේව හෙට්ටිඅරච්චිගෙන් ඉල්ලා සිටියා.

මන්ත්‍රීවරයා මේ ඉල්ලීම කළේ තමන්ගේ ඉදිරිපසට අත දිගු කරමින්.

රජය වෙනුවෙන් අමාත්‍යවරු දෙදෙනෙක් මෙම වැඩසටහනට සහභාගී වුණා.

උදය ගම්මන්පිල මන්ත්‍රීවරයා පෙන්වන බුරන බල්ලා කවුදැයි පහත වීඩියෝවෙන් නරඹන්න.

සම්පූර්න වැඩසටහන.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY