10. අනියම් ප්‍රේම සම්බන්ධතා වලට

මෙයින් වෙන් කල හැක්කේ නොගැලපෙන, දෙමාපියන්ට අකීකරු අනියම් සම්බන්ධකම් පමණි.අනිසි ප්‍රයෝජන නොගත යුතු අතර පලිගැනීමට කිරීමෙන් ආපිට එන බවත් දත යුතුය.විවාහ වූවන් වෙන් කිරීම කොහෙත්ම නොකල යුතුය.

අලුතෙන් පිපුණු ගමන් සුදු අරලිය මල් නවයකුත්,අගුරු කබලකුත්, දුම්මල ටිකකුත් ගන්න.නිතර දෙවේලේ වදින පුදන පූජා ලබන බෝ මළුවට යන්න.අත් දෝවනය කර තෙල් මල් පහන් බෝධියට පූජා කර පසෙකට වී වෙන් කල යුතු අයගේ නම්දෙක අරලිය එක මලක ලියා ඉතිපිසෝ පාටය නව වර බැගින් මල් නවයට කියමින් දුම් අල්ලන්න.මල් නවයටම එසේ කරන්න.බෝධියට පූජා කර උවුන්ගේ අනියම් ප්‍රේම සම්බන්ධය වහාම නතර කර දෙන ලෙස බෝධිරාජයාණන්ට අධිගෘහිත දේවතාවුන් වහන්සේලාට කන්නලව් කරන්න.නොකඩවා නොවරදවා එකම වේලාවකට දින තුනක් කරන්න.

Leave a Reply