ඇමරිකාවේ උපන්දිනයට උපන් ඇඳුමින් නටපු ගායිකාව | Nicki Minaj Birthday 2015 photo

ඇමරිකාවේ උපන්දිනයට උපන් ඇඳුමින් නටපු ගායිකාව | Nicki Minaj Birthday 2015 photo

797
0
SHARE
A singer performs naked to celebrate the Birthday of America
A singer performs naked to celebrate the Birthday of America

පසුගිය 4වනදාට යෙදී තිබුණු ඇමරිකාවේ උපන්දිනය සමරමින් පැවති සංගීත සංදර්ශනයකට ජනප්‍රිය ගායිකාවක් වන නිකී මිනාජ් සහභාගී වූයේ උපන් ඇඳුමට ආසන්න අමුතුම මෝස්තරයකින් සැරසීගෙනයි’

ඇයගේ මෙම ඇඳුම් සම්බන්ධයෙන් බොහෝ දෙනෙක් අතර කතාබහට ලක්වූ අතර ඇගපත පෙනෙන පරිදි විනිවිද පෙනෙන ඇඳුමින් සැරසී සිටි මෙම ගායිකාවට ඇතැම් අයගේ දෝෂාරෝපණද එල්ලවී තිඛෙනවා’

 

 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Pinterest
 • LiveJournal
 • Gmail
 • Yahoo Mail

 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Pinterest
 • LiveJournal
 • Gmail
 • Yahoo Mail

 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Pinterest
 • LiveJournal
 • Gmail
 • Yahoo Mail

 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Pinterest
 • LiveJournal
 • Gmail
 • Yahoo Mail

Nicki Minaj Birthday 2015 photo A singer performs naked to celebrate the Birthday of America

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY