ලංකාවේ ඒඩ්ස් වැඩිවෙයි – සමලිංගික සේවනය හේතුවෙයි!! Sri Lanka Aids Increase

ලංකාවේ ඒඩ්ස් වැඩිවෙයි – සමලිංගික සේවනය හේතුවෙයි!! Sri Lanka Aids Increase

326
0
SHARE
Sri Lanka Aids Increase
Sri Lanka Aids Increase

ශ්‍රී ලංකාව තුළ එච්.අයි.වී. ඒඩ්ස් ආසාදිතයනගේ ප්‍රමාණය ඉහළ ගොස් ඇති බවත් සමලිංගික සේවනය ඊට ප්‍රධාන හේතුවක් වී තිබෙන බව විශේෂඥ වෛද්‍ය ජානකී විදා‍‍නපතිරණ මහත්මිය පවසනවා.

තරු‍ණ කටුයුතු අමාත‍්‍යාංශය විසින් සංවිධානය කළ සෞඛ‍්‍යය හා යපපැවැත්ම පිළිබඳව තරුණ ප්‍රජාව දැනුවත් කිරීමේ හමුවකදී ඇය මේ බව පැවැසුවාය.

එච්.අයි.වී. පැතිර යාමට ප්‍රධාන හේතුවක් වන්නේ අ‍‍ණාරක්ෂිත ලිංගික ක්‍රියාවන් බව වැඩිහිටි කාන්තාවන් තරුණ ප්‍රජාව ඩැහැගෙන තිබීම ඒ සඳහා තවත් හේතුවක් බවත් ඇය පවසනවා.

තම සහකාරිය හෝ සහකාරිය නොවන පුද්ගලයන් හා ලිංගික සබඳතා පැවැත්විමද ඒඩ්ස් වැඩිවීමට හේතුවක් බවද ඇය සඳහන් කරනවා.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY