ලොව දිගම ස්වාභාවික පුරුශ ලිංගය – The world’s longest pennis jonah falco

ලොව දිගම ස්වාභාවික පුරුශ ලිංගය – The world’s longest pennis jonah falco

3943
0
SHARE
The world's longest pennis jonah falco

ලෝකයේ ලොකු ලොකු දේවල් සහ පොඩි පොඩි දේවල් ගැන සොයාබලද්දි පසු ගිය දිනවල අප ඔබට ලොව ලොකුම යෝනිය හිමි කාන්තාව සහ අරුම පුදුම යෝනි දෙකේ ගැහැනිය යන ලිපි ගෙන ආවා

අද  දැනගන්නට ලැබුනා ලොව දිගම ස්වාභාවික පුරුශ ලිංගය හිමි පුරුෂයා ගැන. ඒ නමින් ˜‍ජෝනහ් ෆැල්කොන්˜‍ වන ඔහු ලොව දිගම  ස්වාභාවික පුරුශ ලිංගයට හිමිකම් කියන්නේ ලොක වාර්තාවක්ද තබමින්. දොස්තර රොබට් ඩිකන්සන් පවසන අන්දමට එහි මුලු දිග අගල් 13.5 ක්ලූ‍. අඩියකටත් වැඩියි නේද ?

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY